Sitedirect webdesign

ARK Holding 

ARK Holding BV heeft tot doel om de fundamenten van het succesvol ondernemen verder te versterken door te participeren in jonge ondernemers of ondernemingen alsmede in bestaande ondernemingen, mede gericht op het waarborgen van hun continuïteit. Het uitbreiden van het netwerk en het delen en opdoen van kennis behoort daarbij tot een van haar voornaamste taken.

Het deelnemen in maatschappelijke organisaties en het leveren van een bijdrage aan het algemeen nut is een taak die graag wordt opgenomen. Hierbij richt ARK Holding zich voornamelijk op natuur en milieu. Een rijk gevarieerde natuur is ons inziens de basis voor een gezonde en duurzame leefomgeving en draagt bij aan een gezond leefmilieu. ARK Holding wenst daaraan een substantiële bijdrage te leveren.

ARK Holding is houdster van een meerderheidsbelang in Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers bv en Lequality bv. Als beheerder van deze belangen en mede gelet op het gezamenlijk belang van de individuele bedrijven richt ARK Holding BV zich mede op het waarborgen van hun continuïteit.